Flyttningen

Så var det dags för den stora flytten! Greven och hans fru hade redan sett till att packa ned sitt ovanligt storslagna, överflödande och synnerligen bombastiska bohag som nu stolt radades upp på gården utanför domänen där dom bodde! Mannskapet som var tilltänkta att genomföra flytten var givetvis där i tid och hästarna och vagnarna radades upp på grusplanen för att lastas! Det ovanligt storslagna, överflödande och synnerligen bombastiska bohag som greven samlat på sig innebar en viss möda för mannskapet!